DANDY'S EYEWEAR

DANDY'S EYEWEAR

DANDY'S  STYL


Przez styl Dandy oznacza gatunek estetyczny i behawioralny charakteryzujący się zamiłowaniem do piękna w najszerszym tego słowa znaczeniu, zamiłowaniem do poszukiwanych detali, z przyjemnością z ponadczasowych przedmiotów
Kogoś, kto kocha ten styl, przyciąga piękno jako cel sam w sobie i dlatego stara się je znaleźć we wszystkim i we wszystkich, których spotyka.

Więcej